Voordelen bouwkundige keuring

Er zijn meerdere voordelen om een bouwkundige keuring aan uw woning, VvE of vastgoed uit te voeren. Voor u als koper, verkoper of bewoner van een woning of Vereniging van Eigenaars (VvE), in alle gevallen kan duidelijkheid en inzicht voor uw kostbare bezit gewenst zijn.

Baart-DOET energie- & bouwadvies is onafhankelijk en onpartijdig en heeft bijna 30 jaar een grote schat aan bouwkundige ervaring en kennis opgedaan. Dit wordt allemaal tijdens de bouwkundige keuring / inspectie, de rapportage en de nabespreking van de rapportage met u volstrekt duidelijk, u plukt daarvan altijd de vruchten van!

Voordeel bouwkundige keuring als koper

Als koper van een woning weet u met een bouwkundige keuring wat u koopt en komt u niet voor grote verrassingen te staan. Daarnaast kan dit bouwtechnisch rapport gebruikt worden bij onderhandelingen van aankoop van de woning.

Als koper of als blijvend bewoner van een woning kunt u een bouwkundige keuring onder andere nodig hebben voor een verbouwing. De ramingskosten worden berekend, waardoor u een totaal financieel overzicht kunt maken voor de totale kosten van een verbouwing.

Voordeel bouwkundige keuring als verkoper

Als verkoper kunt u een bouwkundige keuring gebruiken om het vertrouwen te krijgen van de kopende partij en kunt u aangeven wat er eventueel nog gedaan moet worden om de woning in een optimale staat te krijgen. Daarbij voldoet u aan de wettelijke meldingsplicht.

Voordeel bouwkundige keuring als VvE

Inzicht in de huidige bouwkundige staat van het gebouw, maakt dat u hierop kunt beleid kunt maken. Uw VvE-bestuur hierin bijstaan en in duidelijke helder stappen tot een beter en mooier gebouw te komen.

Is een aankoopkeuring hetzelfde als een taxatie?

Nee, bij een taxatie wordt de waarde van de woning bepaald.

Bij een bouwkundige keuring wordt er gekeken naar de bouwkundige staat van de woning. In het bijbehorende bouwkundig rapport is er een overzicht van de ramingskosten van de geconstateerde bouwkundige gebreken gemaakt en wordt geen indicatie van de waarde van de woning gegeven.

Meldingsplicht en onderzoeksplicht

Over het algemeen is het zo dat de verkoper verplicht is om alle feiten aan de koper te melden waarvan verondersteld kan worden dat ze voor de besluitvorming van de koper relevant zijn. Hier staat echter tegenover dat de koper ook een onderzoeksplicht heeft.

Wanneer is het verstandig een bouwkundige keuring te laten verrichten?

Het is altijd verstandig om een bouwkundige keuring te laten uitvoeren als u niet zeker bent van de staat van uw huidige of toekomstige woning. De meest voorkomende bouwkundige keuringen zijn bij de aankoop van een woning. Hierdoor weet u precies of u geen kat in de zak gaat kopen. Voordeel halen uit deze technische bouwkundige keuring.

Ook is het verstandig uw woning te laten keuren bij verkoop, zodat een (potentiële) koper kan vertrouwen op een rapport welk is opgesteld door een onafhankelijk keuringsbureau. Dit geeft vertrouwen en versnelt uw verkoopproces.

Kan ik het keuringsrapport meenemen in de onderhandelingen?

Ja zeker, en dat raden wij ook aan. Uit onderzoek blijkt dat consumenten die het keuringsrapport in de onderhandelingen gebruiken hun eindbod verlaagd hebben! Het is daarom goed om voorafgaand en niet na het tekenen van een koopcontract een aankoopkeuring te laten uitvoeren. U weet na een bouwtechnische keuring wat er mis is aan het huis en dit zijn extra kosten!

Kan ik in het koopcontract een bouwtechnische keuring als ontbindende voorwaarde laten opnemen?

Ja, want uit onderzoek onder leden van Vereniging Eigen Huis blijkt dat verhoudingsgewijs veel aankopen (18%) n.a.v. de bouwtechnische keuring niet door gaan. Indien u op het moment van het bieden op een woning nog geen bouwtechnische keuring hebt laten verrichten, kunt u in de voorlopige koopakte laten opnemen dat de koop alleen doorgaat als het huis in orde is volgens de bouwtechnische keuring. U neemt dit dan als ontbindende voorwaarde op in de voorlopige koopakte.

Hoe bij Nationale Hypotheek Garantie?

Als u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wilt afsluiten, kunt u een keuringsrapport nodig hebben dat voldoet aan de eisen voor Nationale Hypotheek Garantie. De bouwkundig adviseur van Baart-DOET energie- & bouwadvies zal de bouwkundige keuring uitvoeren volgens de eisen van de NHG.

Wat keurt de bouwkundig adviseur wel en wat niet?

De keuring geeft op basis van een visuele inspectie een algemeen beeld van de bouwkundige staat van de woning.
Als de bouwkundige constateert dat een specialistisch onderzoek gewenst is, dan noteert hij dit in het keuringsrapport.
Breekt tijdens het onderzoek geen zaken weg waardoor de huidige eigenaar schade zou kunnen lijden, ik haal bijvoorbeeld geen plafondplaten los om vast te stellen of er wel eens een lekkage is geweest.

Wat wordt er allemaal beschreven in een bouwkundig rapport?

Een bouwkundige keuring geeft door het bijbehorende rapport een goed overzicht van de bouwkundige staat van een object. Bijvoorbeeld:

  • Welke onderdelen hebben onderhoud nodig?
  • Welke moeten direct en wat op middellange termijn worden uitgevoerd?
  • Welke op de lange termijn?
  • Hoe is de kwaliteit van de vloer?
  • Hoe is de constructie?

Wat zijn verborgen gebreken?

Het kan voorkomen dat er na de aankoop van een woning blijkt dat er sprake is van gebreken die aanzienlijke reparatiekosten met zich meebrengen. Op dat moment komt de vraag op of deze kosten zijn te verhalen op de verkoper. In voorkomende gevallen moet worden nagegaan of de gebreken al voor de koop aanwezig waren en of de verkoper op de hoogte was en dus melding had moeten maken of dat de koper de gebreken bij een normaal en gebruikelijk onderzoek had kunnen zien.

Hoe aankoopkeuring voor een appartement?
Wat wordt er dan precies gekeurd?

De aankoopkeuring van een appartement is in feite hetzelfde als van een eengezinswoning.

Let op: bij een appartement keurt de bouwkundige uitsluitend het privé gedeelte, dus niet de gemeenschappelijke ruimten van het appartementencomplex.

Kan een VvE ook worden gekeurd? Wat wordt er dan precies gekeurd?

De keuring van een VvE wordt eerst overleg gevoerd met het bestuur en de technische commissie (indien aanwezig), ook zal er naar gevraagd worden na inhoudelijke technische stukken en garanties van het gebouw en mogelijke onderhoudsbeleid, ambities of vragen waarop gelet kan worden.

Let op: Bij grote installaties en liften wordt mogelijk door een expert gedaan. De gemeenschappelijke ruimten van het appartementencomplex maken ook onderdeel uit van de VvE en wordt daarom ook meegenomen in de inspectie.

Wie is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot de woning?

U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot de woning. Dit regelt u bijvoorbeeld via de makelaar.

Een bouwkundige keuring laten uitvoeren? Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan

Baart-DOEt energie- en bouwadvies omgeving Zwolle energiebesparen tips energievermindering besparen goed voor milieu en portemonee geld besparen CO2 verminderen energieneutraal wonen bouwkundige passie voor uw vastgoed

Erik Baart | Eigenaar Baart-DOET

Ik, Erik Baart, luister naar uw wensen en combineer dit met het luisteren naar mijn groene hart. Het is mijn missie om duurzaam te bouwen en energie te besparen. Met mijn energieneutraal maken van uw vastgoed, probeer ik zoveel mogelijk gaskranen dicht te draaien en de schadelijke CO2-uitstoot te verminderen. Samen kunnen we zorgdragen voor het behoud van onze wereld, opdat het voor de mens fijn wonen is.