Klimaatverandering wat kan ik nu doen?

Maatschap-pelijk verantwoord ondernemen

Home – Klimaatverandering wat kan ik nu doen – Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) laat zien welke verantwoordelijkheid een bedrijf/ organisatie neemt voor mens, milieu en haar bedrijfsvoering. Goed beschouwd lenen wij onze aarde en daarom voel ik de noodzaak om hier bewust goed mee om te gaan. Gewoon keuzes maken, wat we vele keren per dag doen en dan ook voor onze unieke planeet kiezen. Als velen van ons dat doen, zal dat een positief voorbeeld kunnen zijn, DOET U OOK MEE? De unieke aarde met onze huidige menssoort lenen wij, het Klimaat en milieu is belangrijk daarbij, ga er goed mee om!

Wereld voor de mens draaglijker maken

De mens gebruikt voor zijn leven een stukje van de aarde, immers alles komt ergens vandaan: grondstoffen, zuurstof, water, energie en materialen voor wonen, werken en recreatie. Er is maar een beperkt oppervlak waar alle mensen gebruik van kunnen maken. Als we dit opdelen naar beschikbare hoeveelheden blijkt dat we per persoon eigenlijk een klein stukje fictief mogen gebruiken, willen we de Ecologie van onze Wereld in evenwicht hebben. Met een “Foodprint” (CO2 voetafdruk) kun je dit bij benadering zichtbaar maken. Doe ook een dergelijke test, ik ben benieuwd hoe jij hierin staat en vooral wat ga je ermee doen! De wereld is helaas niet meer in balans, breng daar verandering in door meer bewust te doen, samen bereiken we dit wel!

Energiebesparende maatregelen helpt u en het Klimaat

Het spreekt vanzelf dat energie besparen bij mij als energie- en bouwkundig adviseur, in de genen zit. Al vele jaren doe ik stapje voor stapje diverse maatregelen. Het kantoor aan huis is voorzien van vloerisolatie en spouwmuurisolatie en extra wandisolatie (dak is bij ons niet van toepassing), het aanwezige glas is HR++, de verlichting is voorzien van LED-lampen, met de Iungo kan ik realtime zien wat ik verbruik, ook kan ik in de tijd terugkijken en met stroom schakelen. De apparatuur is zoveel mogelijk A+, een douche WTW geplaatst. Verwarming via een lucht-lucht warmtepomp, waarbij buiten zonwering voor de zomer zijn aangebracht.

Baart-DOET-energieadvies-energiebesparing-maatschappelijk-verantwoord-ondernemen-Aarde-te-leen-mens-milieu-natuur

Milieubelasting verminderen door doen

Baart-DOET is veel bezig om bewuster met onze aarde om te gaan, zie hier een aantal tips, in willekeurige volgorde:

 • Veel thuis werken
 • Stroom (voorheen gas GROEN) vanGreenchoice, opwekking (virtueel) uit Mastenbroekerpolder, daarnaast steun aan lokale energiecooperatie (Blauwvinger Energie)!
 • Gebruik kraanwater in plaats van flesjeswater
 • Toilet met spoelonderbreking / douche met spaardouchekop
 • Gebruik zo weinig mogelijk papier, indien wel dan gerecycled papier
 • Scheiden van het afval
 • Bandenspanning fiets, auto regelmatig controleren, beter iets te hard
 • Periodiek de diepvries ontdooien
 • Vaatwas- en wasmachine zo vol mogelijk gebruiken
 • Wasmachine krijgt warmwater via ventilatiewarmtepompboiler
 • Douche WTW riolering, hergebruik warmte naar ventilatiewarmtepompboiler
 • Spaarpompwasdroger alleen voor handdoeken bij zeer vochtig weer
 • Verwarmen met een lucht-lucht warmtepomp
 • Waterkoker met afleesbare hoeveelheid
 • Niet elke dag vlees eten en weinig vlees eten, liefst duurzaam
 • Eigen lunch meenemen

Compenseer teveel CO2, ik heb met hetBosspaarplan (van Greenchoice) ruim 25.000 m2 oerwoud, dat slaat elk jaar CO2 op. Hiermee help ik ook direct mee aan het behoud van een uniek eco-systeem in het Braziliaanse Amazonegebied, de plaatselijke bevolking krijgt daar scholing, gezondheid en werk! Duurzaamheid door DOEN en dat blijven volhouden.

Ontwikkelen van duurzame producten of diensten

Bedrijfsmatig kies ik bewust liefst groene bouwmaterialen, ook probeer ik mijn klanten hierop te wijzen. Een keuze maken kan ook hierin op vele niveaus. De werkzaamheden die ik doe hebben hier altijd mee te maken. Energiestromen energieverlies zichtbaar maken (het berekenen van vermogen warmtepomp) en Warmtescan, onderzoek met endoscoop, onderzoek vocht en/of schimmel. Al deze producten, waarin het altijd gaat om keuzes en hopelijk om het verminderen van energieverlies en meer CO2 reductie. Ook Meerjaren Onderhouds Planning (MJOP) en speciaal de DMJOP Duurzamen meerjaren onderhouds planning heeft als er genoeg tijd aan besteed mag worden, een zeer hoge duurzaamheid. Daar deze managementtool alle wenselijke en toekomstgericht onderhoud net duurzame maatregelen met producten in één totaalpakket overzichtijk efficiënt in een planning laat zien.

MVO-eisen stellen aan leveranciers (arbeidsomstandigheden en milieu)

Bij samenwerking kies ik liefst voor lokale partners, waarbij de volgorde is Wijk, naastliggende Wijk, Stad Zwolle, regio Zwolle, provincie Overijssel (deels Gelderland) en land. Ook bij deze samenwerking is maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid belangrijk.

Actief inzetten en meewerken voor onze aarde

Baart-DOET is een maatschappelijk verantwoord ondernemer en werkt aan een beter milieu voor u en de wereld van morgen!

Laten we bovendien niet vergeten dat het besparen op energie ook goed is voor ons milieu nu en in de toekomst en het toekomstig leefklimaat van de nieuwe en reeds jonge wereldbewoners. Wij (u dus) bepalen zelf welke erfenis we achterlaten aan de generaties van de toekomst.

Benieuwd hoe ook u energie kan besparen?

Vraag een vrijblijvende offerte aan en ontdek de mogelijkheden, die u helpen te besparen op energiekosten.