Subsidie voor kleinschalige duurzame energieinstallatie

Subsidie voor kleinschalige duurzame energieinstallatie
11 januari 2016 Erik Baart

De ISDE Subsidie voor particulieren en kleine bedrijven

Vanaf 4 januari 2016 is het mogelijk Investeringsubsidie Duurzame Energie (ISDE) aan te vragen. Dit is een nieuwe subsidie regeling vanuit de Nederlandse overheid om ook de aanschaf van kleinschalige duurzame energieinstallaties te bevorderen voor burgers en kleine ondernemingen. De ISDE subsidie kan gezien worden als het kleine

zonneboiler-klein-300x225

broertje van de SDE+ subsidie, welke voornamelijk inspeelt op grootschalige energieproductie. De ISDE is een investeringssubsidie en geeft een tegemoetkoming bij de aanschaf van een nieuwe installatie (zonneboiler, pelletkachel, warmtepomp of biomassaketel).
De ISDE speelt in op een 4-tal soorten installaties:

  • warmtepompen
  • zonneboilers
  • pelletkachels
  • biomassaketels

Zoals te zien gaat het om installaties waarmee de voorziening van warmte mogelijk wordt gemaakt. Het dient dus vooral als alternatief voor gasgestookte systemen. De doelgroepen voor de subsidie zijn consumenten en kleine bedrijven. Er is in 2016 totaal 70 miljoen euro beschikbaar en kan gedurende het hele jaar 2016 worden aangevraagd. Hierbij geld wie het eerst komt wie het eerst maalt.
De subsidiebedragen zijn te vinden in de apparatenlijsten per soort installatie. De bedragen hangen af van het vermogen van de installatie en kennen vaak een minimum bedrag.

Overzicht van subsidiebedragen per installatie:

Installatie Subsidie bedrag
Warmtepomp L/W minimum €2000, hoger dan 10 kW: €100 per kW extra
Warmtepomp W/W minimum €2500, hoger dan 10 kW: €100 per kW extra
Pelletkachel – Geen warmte naar vloeistof: €50 per kW met minimum €500

– Wel warmte naar vloeistof: €50 per kW met minimum €1400

Biomassaketel 80 EUR per kW vermogen met een minimum van 3.200
Zonneboiler < 10 m2 apertuuroppervlak: 0,50 €/kWh jaarlijkse zonne-energie bijdrage

> 10 m2 apertuuroppervlak: 0,25 €/kWh jaarlijkse zonne-energie bijdrage

 

Ondernemers en particulieren

De ISDE is beschikbaar voor particulieren en ondernemers. Voor particulieren geldt dat je eerst moet investeren in de nieuwe installatie alvorens ISDE aangevraagd kan worden, het apparaat moet ook al zijn geïnstalleerd. Binnen 3 maanden na aankoop moet de subsidieaanvraag zijn ingediend.  Voor ondernemers is het verplicht eerst ISDE aan te vragen en achteraf pas te investeren. Binnen 12 maanden na toekenning van de subsidie moet het apparaat in gebruik genomen worden. Voor beide partijen geldt dat de installatie minimaal 1 jaar gebruikt dient te worden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u zich ook bij mij laten adviseren.

Energielabel Ook bij Baart-DOET voor € 15,=

Belangrijke mededeling:

Vanaf 1 januari 2021 is het voor een woningeigenaar niet meer mogelijk om via www.energielabelvoorwoningen.nl een energielabel aan te vragen. Per 1 januari 2021 wijzigt namelijk de bepalingsmethode voor het energielabel. Vanaf dan moet de woningeigenaar een energie-adviseur inhuren voor het opstellen van het energielabel. Hiermee komt een einde aan deze webapplicatie.

Wat betekent dit?

Tot 1 januari 2021 kunnen woningeigenaren een aanvraag voor een energielabel starten. Een erkend deskundige heeft dan samen met de woningeigenaar tot 1 april 2021 de tijd om de aanvraag af te ronden en het energielabel te registreren.

Wilt u een energielabel aanvragen? Neem vrijblijvend contact op.