Tools bij energiebesparing

Vocht-onderzoek schimmel-onderzoek

Home – Energie besparen – Tools energieadvies – Vochtonderzoek schimmelonderzoek

Blijvende vochtproblemen schimmels op bouwdelen binnen in woningen zijn een probleem dat schade aan de structuur van het gebouw kan veroorzaken. Daarnaast heeft het negatieve gevolgen voor de gezondheid van de bewoners. Het is daarom essentieel om deze problemen te identificeren en effectieve oplossingen voor te vinden. Mijn vochtonderzoek schimmelonderzoek richt zich op het analyseren van een mogelijk vochtprobleem en/of een schadelijke schimmel. Dit in relatie bij vastgoed in verblijfruimten voor mens en/of dier in woningen of andere soorten gebouwen.

Belang vochtonderzoek bij langdurig vochtprobleem

Het langdurig verblijven in een vochtige en/of schimmelige ruimte kan ook leiden tot gezondheidsklachten. Er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat vocht schimmel in een woning of ander gebouw luchtwegaandoeningen zoals astma bij mensen kan verergeren. Daarnaast helaas ook direct veroorzaken, het is daarom van groot belang om er direct wat aan te doen. Ook zorgt teveel vocht voor een oncomfortabel woon- en werkmilieu/ binnenklimaat voor mens en dier. Met gevolg dat het ook een groter benodigde hoeveelheid energie bij gelijke temperatuur kost. Immers opwarmen van vochtige lucht en of bouwmaterialen kost zeer veel energie en dus hogere (onnodige) energiekosten!
Baart-DOET-energieadvies-energiebesparing-advies-vochtonderzoek-schimmelonderzoek

Belang schimmelonderzoek bij aanwezigheid schimmelsporen, hoe schadelijk

Schimmels kunnen diverse gevolgen hebben voor uw gezondheid. Niet alleen zorgt de schimmel voor een muffe lucht, het kan ook zorgen voor allergische reacties, zoals niezen, vermoeidheid, astma (COPD) en netelroos. Naast de schade aan uw gezondheid richt schimmel schade aan uw woning aan. Personen/ dieren die deze schimmelsporen in de lucht inademen, kunnen allergieën en aandoeningen van de luchtwegen ontwikkelen. Hoe hoger de concentratie, hoe schadelijker de schimmel is voor de gezondheid. Het kan zelfs in ernstige gevallen leiden tot dodelijk gevolg!

Gezondheidsklachten bij vochtprobleem en/of schimmel

Een gecontroleerde visuele inspectie is van cruciaal belang bij het vaststellen van vochtproblemen en/of aanwezigheid van schimmels. Het onderzoek omvat in detail bekijken van muren, vloeren, plafonds en andere oppervlakken op tekenen van vocht, zoals schimmelvorming, verkleuring, afbladderende verf of vochtplekken. Het ontdekken van deze basissporen kan helpen bij het lokaliseren van een mogelijke bron van het vochtprobleem en/of het ontstaan van schimmel. Er zijn verschillende mogelijke oorzaken van vochtproblemen in woningen/ verblijfsruimten. Vochtlekkages, condensatie, ventilatie, zijn veel voorkomende situaties die bij onderzoek naar vocht en/of schimmel in verblijfsruimten worden geconstateerd.

Onderzoek vochtmetingen, tests omvang vochtprobleem of aanwezigheid schimmels

Het vochtonderzoek/ schimmelonderzoek, bevat naast visuele inspectie, steekproefsgewijs meerdere vochtmetingen en aanvullende tests. Deze worden uitgevoerd om de omvang en ernst van de vochtproblemen te bepalen. Vochtmetingen kunnen worden gedaan met behulp van speciale meetapparatuur, zoals en non-destructieve vochtmetingen met vochtmeters, dit om het vochtgehalte in de aanwezige bouwmaterialen te meten. Aanvullende plaatselijke tests met thermografie/ warmtescan kan ook worden uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de omvang van het probleem en snel eventuele verborgen vochtbronnen op te sporen.

Analyse bevindingen, metingen vocht en/of schimmel

Na afronding van het onderzoek moeten de veldwaarnemingen en metingen worden geanalyseerd. In de rapportage van het vochtonderzoek en/of schimmelonderzoek, wordt de locatie en aard van de vochtproblemen en/of schimmels beschreven. De gevonden eindresultaten indien mogelijk de oorzaak of oorzaken vermeld. Tevens mogelijke oplossingen voor passende maatregelen om de vochtproblemen en/of schimmel effectief aan te pakken en in het vervolg te voorkomen.

Advies vragen vochtonderzoek schimmelonderzoek

Door het uitvoeren van dit onderzoek en de implementatie van oplossingen kunnen het vochtprobleem in de woning/ woongebouw/ pand in één rapportage worden samengevoegd. Hierdoor worden schade aan het gebouw en gezondheidsrisico’s voor de bewoners/ gebruikers direct geminimaliseerd. Het is belangrijk om de oorzaak van de vochtproblemen te begrijpen en oplossingen te vinden die duurzaam en effectief zijn op lange termijn.

Vooral langdurig teveel vocht binnen in uw woning/ pand, wordt belangrijker. Zeker als er in de nabije toekomst in uw woning/ pand nog extra na-geïsoleerd en kierdicht verbouwd gaat worden. Het vooraf preventief vochtmetingen doen kan hierin belangrijk inzicht geven of dit bij u aan de orde is. Voor een integrale aanpak energiearm gebouw, hoort daarom ook dat ik bouwfysisch onderlegd ben, doe hiermee dan ook uw voordeel mee.
N

Snel en doeltreffend

Pratisch en uitgebreid advies waarmee u direct verder kunt.

Benieuwd hoe ook u energie kan besparen?

Vraag een vrijblijvende offerte aan en ontdek de mogelijkheden, die u helpen te besparen op energiekosten.