Energieadvies

Subsidie warmtepomp en andere duurzame installaties

Home – Energie besparen – Energiesubsidies – Subsidie warmtepomp

Overweegt u de aanschaf van een isolatiemaatregel (meerdere soorten zijn tegelijk mogelijk), zonneboiler, warmtepomp, aansluiting met een warmtenet, maar uw budget is niet toereikend? Graag informeer ik u dan over de Investerings Subsidie Duurzame Energie (ISDE). Deze subsidie geldt zowel voor particulier als zakelijk gebruik.

ISDE subsidie maatregelen in energiebesparing en duurzame installaties voor particuliere eigenaar of VVE vereniging van eigenaars een deel van investering terugvorderen, ik zeg doen!

ISDE = Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing

Voor het verduurzamen van vastgoed is belangrijk de ISDE subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is verantwoordelijk voor de uitvoering.
De overheid wil Nederlanders stimuleren om minder gas te gebruiken en meer gebruik te maken van duurzame warmte. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen, het doel fossielvrij/ aardgasloos wonen en werken wordt de nieuwe norm.
LET OP: Elk kwartaal zal de regeling wijzigingen ondergaan. Daarnaast kan de overheid nog tussentijds bijsturen. Zekerheid bestaat helaas dus niet. Houd daar rekening mee, reken u niet bij voorbaat rijk!

Particuliere woning subsidies ISDE

Zakelijke gebruikers subsidie ISDE

VVE subsidie Zeer energiezuinig pakket (ZEP)

Baart-DOET-energieadvies-energiebesparing-advies-financieel-kosten-besparen-energie-subsidie-energiesubsidies-installaties-warmtepomp

Welke verduurzamingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld een warmtepomp komen in aanmerking?

Met de ISDE kunt u subsidie warmtepomp en andere duurzamen installaties krijgen, tevens voor energiebesparende en duurzame maatregelen in uw woning/ wooncomplex of bedrijfspand. In 2023 is € 350 miljoen beschikbaar, onlangs met € 120 miljoen extra verhoogd.

Aan elk -u mag er meerdere hebben!- van deze verduurzamingsmaatregel die voor deze investeringssubsidie duurzame energie/ warmteopwekkers in aanmerking komen, worden specifieke technische eisen gesteld.

Bekijk de eisen voor particuliere woning, goedgekeurde types en subsidiebedragen voor:

Elk jaar komt er nieuw budget beschikbaar. De ISDE loopt door tot 2030.

Voorwaarden voor verduurzaming ISDE subsidie

Voor het verkrijgen van een subsidie geldt per soort energiebesparende maatregel zijn eigen aantal voorwaarden. Er kan al subsidie verkregen worden vanaf één duurzame installatie (eenmalig per woning/ pand, dit mag dan uit meerdere toestellen bestaan).
Tip lees vooraf een offerteaanvraag en nogmaals bij de uitvoering per soort installatie de dan geldende voorwaarden aandachtig door:

Zonneboiler

Een zonneboiler is een systeem van een warmwaterboiler met een zonnecollector. Een zonnecollector zet zonlicht om in warmte. Hiermee kan vervolgens een ruimte en/of (tap)water verwarmd worden.

Om in aanmerking te komen voor de Investeringssubsidie duurzame energie moet de zonneboiler voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent eigenaar van de koopwoning en het is uw hoofdverblijf (of wordt uw hoofdverblijf direct na renovatie).
 • De zonneboiler is een nieuw product en is dus geen tweedehands / gebruikt product en bestaat uit collectoren en een boilervat.
 • U laat de zonneboiler installeren in een woning waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd voor (zie website RVO).
 • De zonneboiler is geïnstalleerd voordat u een aanvraag gaat doen.
 • De installatie is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De installatie mag u niet zelf doen.
 • U bent in het bezit van een factuur en betaalbewijs van de aanschaf en installatie van uw zonneboiler.
 • U kunt tot maximaal 12 maanden na installatie van uw zonneboiler nog subsidie aanvragen. Dat kan anders worden, als u uw aanvraag combineert met een aanvraag voor een isolatiemaatregel dan geldt namelijk dat u tot 12 maanden na het installeren of aanbrengen van de eerste maatregel subsidie aan kunt vragen (mogelijk meer maanden, zie website RVO).
 • Wilt u naast de zonneboiler ook nog een of meer isolerende maatregelen laten uitvoeren? Dan kunt u alle maatregelen in 1 aanvraag indienen.

Controleer voordat u een aanschaf voor een zonneboiler gaat doen eerst de Subsidie ISDE Apparatenlijst Zonneboilers (de geldende versie, zie website RVO). Staat uw zonneboiler op de lijst? Kies dan in uw aanvraag de betreffende meldcode van deze geplaatste  zonneboiler. De meldcode betekent dat de keuze die u maakt voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie.

Warmtepomp

Een (hybride)warmtepomp is een apparaat dat met behulp van een warmtewisselaar warmte onttrekt aan een hernieuwbare bron als lucht, bodem of grondwater. Deze geeft warmte af voor ruimteverwarming of warm tapwater.

 • Een warmtepomp komt in aanmerking voor de Investerings Subsidie Duurzame Energie (ISDE) als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:
 • Bent u eigenaar van een koopwoning en is deze woning uw hoofdverblijf of wordt deze uw hoofdverblijf direct na renovatie? Dan komt u mogelijk in aanmerking.
 • U ontvangt minimaal € 500 subsidie voor een warmtepomp, afhankelijk van het type warmtepomp dat u kiest, kijk hiervoor op de warmtepompen meldcodelijst ISDE en de geldende voorwaarden (website RVO)

(Ventilatie)-warmtepomp-boiler en/of PVT-panelen systeem

Voor warmwater bereiding zijn duurzame efficiente installaties verkrijgbaar, De ISDE-subsidie krijg je ook voor een ventilatielucht/water warmtepomp of korter gezegt een ventilatiewarmtepompboiler. Er bestaat ook een warmtepompboiler systeem zonder ventilatielucht/ water of ventilatie aangevoerde energie. Hiervoor kan de benodigde energie door enkel (groene)stroom of met speciale panelen die buiten geplaatst hun bronenergie ophalen. Een PVT-systeem, gecombineerd dynamische energiepanelen met zonnepanelen.

Let op de geldende ISDE voorwaarden!

 • U heeft recht op de hogere subsidiebedragen als u de installatie van de warmtepomp na (zie website RVO voorwaarden) heeft laten uitvoeren.
  Dit zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie:
  • U bent eigenaar van de koopwoning en het is uw hoofdverblijf (of wordt uw hoofdverblijf direct na renovatie).
  • De warmtepomp is een nieuw product en is dus geen tweedehands / gebruikt product.
  • U laat de warmtepomp installeren in een woning waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd voor of op (zie website RVO voorwaarden).
  • De warmtepomp is geïnstalleerd voordat u een aanvraag gaat doen.
  • De installatie is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De installatie mag u niet zelf doen.
  • U bent in het bezit van een factuur en betaalbewijs van de aanschaf en installatie van uw warmtepomp.
  • U kunt tot maximaal 12 maanden na installatie van uw warmtepomp nog subsidie aanvragen. Dat kan anders worden, als u uw aanvraag combineert met een aanvraag voor een isolatiemaatregel, dan geldt namelijk dat u tot 12 maanden na het installeren of aanbrengen van de eerste maatregel subsidie aan kunt vragen (mogelijk meer maanden, zie website RVO). 
  • Wilt u naast de warmtepomp ook nog een of meer isolerende maatregelen laten uitvoeren? Dan kunt u alle maatregelen in 1 aanvraag indienen.

  Nogmaals, controleer voordat u een aanschaf voor een (hybride) warmtepomp gaat doen eerst de geldende Subsidie ISDE meldcodelijst Warmtepompen. Staat uw geïnstalleerde warmtepomp op de lijst? Kies dan in uw aanvraag de meldcode van de betreffende warmtepomp. De meldcode betekent dat de keuze die u maakt voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie.

Elektrische kookvoorziening

U komt alleen in aanmerking voor de ISDE elektrische kookvoorziening als uw woning is aangesloten op een warmtedistributienet. Dit warmtenet wordt ook wel stadsverwarming genoemd. Het is een centrale verwarmingsinstallatie in uw wijk die meerdere woningen van warmte voorziet. Dit kan één huizenblok zijn, maar ook meerdere straten.

U gebruikt dus geen gas om uw woning te verwarmen. De ISDE voor elektrische kookvoorzieningen, helpt u om volledig van het gas af te gaan.

Lees voor meer informatie en de geldende voorwaarden subsidie elektrische kookvoorziening.

Aansluiting op een warmtenet

U kunt met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) subsidie ontvangen voor de aansluiting op een warmtenet. Dat kan als u eigenaar bent van de koopwoning en deze woning uw hoofdverblijf is of direct na renovatie wordt.

De subsidie voor een aansluiting op een warmtenet bedraagt € 3.325 (kijk voor het actuele bedrag op website RVO).

Dit zijn de voorwaarden voor een aansluiting duurzame warmtenet om in aanmerking te komen voor subsidie:

 • U bent eigenaar van de koopwoning en het is uw hoofdverblijf of wordt dit na renovatie;
 • De aansluiting is gerealiseerd door een warmteleverancier;
 • De aansluiting op het warmtenet is gerealiseerd voordat u een aanvraag gaat doen, maar niet voor (zie voorwaarden RVO website);
 • U levert bewijs aan dat uw woning van het aardgas is afgesloten;
 • U levert bewijs aan dat uw woning is aangesloten op een warmtenet door middel van een overeenkomst met een warmteleverancier.
  U kunt tot maximaal 12 maanden na de aansluiting op een warmtenet nog subsidie aanvragen;
 • Er is nog niet eerder subsidie verstrekt voor de aansluiting van de woning op een warmtenet. Is de andere subsidie van een gemeente, provincie, waterschap of openbaar lichaam? Dan geldt deze voorwaarde niet als uw ISDE-aanvraag is ingediend (zie voorwaarden RVO website).

Wilt u naast de aansluiting op een warmtenet ook nog een of meer isolerende maatregelen laten uitvoeren? Dan kunt u alle maatregelen in 1 aanvraag indienen, doch lees eerst (zie voorwaarden RVO website).

N

Inzicht in uw vastgoed

Inzicht waaraan en waarom nog verduurzaamd kan worden.

N

Snel en doeltreffend

Pratisch en uitgebreid advies waarmee u direct verder kunt.

N

Integraal, uitgebreid alles wat er toe doet, meer niet

Uw kostbare pand, investeer wat nodig is voor goed verduurzamen.

Benieuwd hoe ook u energie kan besparen?

Vraag een vrijblijvende offerte aan en ontdek de mogelijkheden, die u helpen te besparen op energiekosten.