ISDE subsidie voor isolatiemaatregelen, kleine verwarmingstoestellen, aansluiting warmtenet

Overweegt u de aanschaf van een isolatiemaatregel (meerdere soorten tegelijk mogelijk), zonneboiler, warmtepomp, aansluiting met een warmtenet, maar uw budget is niet toereikend? Graag informeer ik u dan over de Investerings Subsidie Duurzame Energie (ISDE). Deze subsidie geldt zowel voor particulier als zakelijk gebruik.

 

Wat is de ISDE?

De ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.
De overheid wil Nederlanders stimuleren om minder gas te gebruiken en meer gebruik te maken van duurzame warmte. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen.
LET OP: Elk kwartaal zal de regeling wijzigingen ondergaan. Daarnaast kan de overheid nog tussentijds bijsturen. Zekerheid bestaat helaas dus niet. Houd daar rekening mee!

 

Welke verduurzamingsmaatregel komt in aanmerking?

Aan elk van deze verduurzamingsmaatregel die voor deze investeringssubsidie duurzame energie in aanmerking komen, worden specifieke technische eisen gesteld.

Bekijk de eisen voor particuliere woning, goedgekeurde types en subsidiebedragen voor:

 

Voorwaarden voor verduurzaming:

Isolatiemaatregelen

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voorziet in een subsidie voor 5 typen isolatiemaatregelen.

ISDE Maatregelenlijst Isolatiematerialen 2022 (géén; glas/ kozijn raam of deur)

 • vloerisolatie (vaste of gespoten isolatie)
 • bodemisolatie
 • (spouw)muurisolatie (buitenisolatie binnenisolatie)
 • dakisolatie

ISDE Maatregelenlijst Glas, Kozijnpanelen en Deurisolatie 2022

 • isolatie beglazing / isolerend glas

Bent u eigenaar van een koopwoning en is deze woning uw hoofdverblijf of wordt deze uw hoofdverblijf direct na renovatie? Dan komt u mogelijk in aanmerking.

 • Wanneer u subsidie aanvraagt voor een isolatiemaatregel, moet u altijd nog minimaal 1 andere maatregel nemen. Dat kan een ander type isolatiemaatregel zijn en/of u kiest voor een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet.
 • Als u HR++-glas en Triple glas combineert dan moet het totaal aantal m2 te vervangen glas opgeteld altijd minimaal 8m2 zijn. U ontvangt voor maximaal 45msubsidie. Het maximaal aantal m2 blijft hetzelfde als u bij HR++-glas en Triple glas kiest voor een combinatie met kozijnpanelen of isolerende deuren, u telt het aantal m² dan bij het glas op.
 • Voor HR++-glas geldt een U-waarde van ten hoogste 1,2 W/m2K, voor Triple-glas geldt een U-waarde van ten hoogste 0,7 W/m2K.
 • Bij de toepassing van HR++-glas of Triple glas dan moet dit ter vervanging van bestaand glas zijn.
 • Bij de toepassing van Triple glas is het verplicht om ook de kozijnen te vervangen door isolerende kozijnen met een U-waarde van ten hoogste 1,5 W/m2K.
 • Alle isolatiemaatregelen moeten zijn uitgevoerd in de bestaande thermische schil.
 • Kiest u bij het type isolatiemaatregel vloer- of bodemisolatie, spouwmuurisolatie of dakisolatie, voor het isolatiemateriaal lokaal gespoten PIR of PUR? Dan moet dit zijn aangebracht met een HFK-vrij blaasmiddel.
 • De uitvoering is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De uitvoering mag u niet zelf doen.
 • U vraagt maximaal 12 maanden na uitvoering van de eerste (isolatie)maatregel subsidie aan.

Hoogrendementsglas

Combineert u HR++-glas en Triple glas? Dan moet het totaal aantal m2 te vervangen glas opgeteld altijd minimaal 8m2 zijn. U ontvangt voor maximaal 45m2 subsidie. Het maximaal aantal m2 blijft hetzelfde als u bij HR++-glas en Triple glas kiest voor een combinatie met panelen in kozijn of isolerende deuren. U telt het aantal m² dan bij het glas op.

Een combinatie van HR++-glas en Triple glas, eventueel gecombineerd met panelen in een kozijn of een isolerende deur, wordt beoordeeld als 1 maatregel.

Als u Triple glas heeft toegepast, komt u alleen in aanmerking als u ook het kozijn heeft vervangen voor een isolerend kozijn.

Subsidiebedragen en isolatiewaardes

Subsidiebedrag per m2

Minimaal vereiste m2

Maximaal m2

Maximale U-waarde [W/m2K]

Uitvoeringsdatum vanaf 1-1-2022

Uitvoeringsdatum voor 1-1-2022

HR++ glas

8 45
HR ++ glas U ≤ 1,2 € 53 € 35 1,2
Panelen in kozijn U ≤ 1,2 € 23 € 15 1,2
Isolerende deur Ud ≤ 1,5 € 53 € 35 1,5

Triple glas

8 45
Triple glas U ≤ 0,7 € 150 € 100 0,7
Panelen in kozijn U ≤ 0,7 € 115 € 75 0,7
Isolerende deur Ud ≤ 1,0 € 150 € 100 1

Warmtepomp

Een (hybride) warmtepomp is een apparaat dat met behulp van een warmtewisselaar warmte onttrekt aan een hernieuwbare bron als lucht, bodem of grondwater. Deze geeft warmte af voor ruimteverwarming of warm tapwater.

Een warmtepomp komt in aanmerking voor de Investerings Subsidie Duurzame Energie als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

Bent u eigenaar van een koopwoning en is deze woning uw hoofdverblijf of wordt deze uw hoofdverblijf direct na renovatie? Dan komt u mogelijk in aanmerking.

U ontvangt minimaal € 500 subsidie voor een warmtepomp, afhankelijk van het type warmtepomp dat u kiest.

Let op

U heeft recht op de hogere subsidiebedragen als u de installatie van de warmtepomp na 31 december 2021 heeft laten uitvoeren.

Dit zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie:

 • U bent eigenaar van de koopwoning en het is uw hoofdverblijf (of wordt uw hoofdverblijf direct na renovatie).
 • De warmtepomp is een nieuw product en is dus geen tweedehands / gebruikt product.
 • U laat de warmtepomp installeren in een woning waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd voor of op 30 juni 2018.
 • De warmtepomp is geïnstalleerd voordat u een aanvraag gaat doen.
 • De installatie is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De installatie mag u niet zelf doen.
 • U bent in het bezit van een factuur en betaalbewijs van de aanschaf en installatie van uw warmtepomp.
 • U kunt tot maximaal 12 maanden na installatie van uw warmtepomp nog subsidie aanvragen. Dat kan anders worden, als u uw aanvraag combineert met een aanvraag voor een isolatiemaatregel, dan geldt namelijk dat u tot 12 maanden na het installeren of aanbrengen van de eerste maatregel subsidie aan kunt vragen.
 • Wilt u naast de warmtepomp ook nog een of meer isolerende maatregelen laten uitvoeren? Dan kunt u alle maatregelen in 1 aanvraag indienen.

Controleer voordat u een aanschaf voor een (hybride) warmtepomp gaat doen eerst de Subsidie ISDE Apparatenlijst Warmtepompen 2022. Staat uw warmtepomp op de lijst? Kies dan in uw aanvraag de meldcode van de warmtepomp. De meldcode betekent dat de keuze die u maakt voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie.

 

Zonneboiler

Een zonneboiler is een systeem van een warmwaterboiler met een zonnecollector. Een zonnecollector zet zonlicht om in warmte. Hiermee kan vervolgens een ruimte en/of (tap)water verwarmd worden.

Om in aanmerking te komen voor de Investeringssubsidie duurzame energie moet de zonneboiler voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent eigenaar van de koopwoning en het is uw hoofdverblijf (of wordt uw hoofdverblijf direct na renovatie).
 • De zonneboiler is een nieuw product en is dus geen tweedehands / gebruikt product en bestaat uit collectoren en een boilervat.
 • U laat de zonneboiler installeren in een woning waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd voor of op 30 juni 2018.
 • De zonneboiler is geïnstalleerd voordat u een aanvraag gaat doen.
 • De installatie is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De installatie mag u niet zelf doen.
 • U bent in het bezit van een factuur en betaalbewijs van de aanschaf en installatie van uw zonneboiler.
 • U kunt tot maximaal 12 maanden na installatie van uw zonneboiler nog subsidie aanvragen. Dat kan anders worden, als u uw aanvraag combineert met een aanvraag voor een isolatiemaatregel dan geldt namelijk dat u tot 12 maanden na het installeren of aanbrengen van de eerste maatregel subsidie aan kunt vragen.
 • Wilt u naast de zonneboiler ook nog een of meer isolerende maatregelen laten uitvoeren? Dan kunt u alle maatregelen in 1 aanvraag indienen.

Controleer voordat u een aanschaf voor een zonneboiler gaat doen eerst de Subsidie ISDE Apparatenlijst Zonneboilers 2022. Staat uw warmtepomp op de lijst? Kies dan in uw aanvraag de meldcode van de warmtepomp. De meldcode betekent dat de keuze die u maakt voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie.

Aansluiting op een warmtenet

U kunt met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) subsidie ontvangen voor de aansluiting op een warmtenet. Dat kan als u eigenaar bent van de koopwoning en deze woning uw hoofdverblijf is of direct na renovatie wordt.

De subsidie voor een aansluiting op een warmtenet bedraagt € 3.325.

Voor een aansluiting op het warmtenet, zijn dit de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie:

 • U bent eigenaar van de koopwoning en het is uw hoofdverblijf of wordt dit na renovatie.
 • De aansluiting is gerealiseerd door een warmteleverancier.
 • De aansluiting op het warmtenet is gerealiseerd voordat u een aanvraag gaat doen, maar niet voor 1 januari 2021.
 • U levert bewijs aan dat uw woning van het aardgas is afgesloten.
 • U levert bewijs aan dat uw woning is aangesloten op een warmtenet door middel van een overeenkomst met een warmteleverancier.
 • U kunt tot maximaal 12 maanden na de aansluiting op een warmtenet nog subsidie aanvragen.
 • Er is nog niet eerder subsidie verstrekt voor de aansluiting van de woning op een warmtenet. Is de andere subsidie van een gemeente, provincie, waterschap of openbaar lichaam? Dan geldt deze voorwaarde niet als uw ISDE-aanvraag is ingediend op of na 21 april 2021.
 • Wilt u naast de aansluiting op een warmtenet ook nog een of meer isolerende maatregelen laten uitvoeren? Dan kunt u alle maatregelen in 1 aanvraag indienen.

 

Vragen over ISDE voor kleine verwarmingstoestellen?

Heeft u vragen over de subsidies die gelden voor kleine verwarmingstoestellen of wenst u persoonlijk advies?
Aarzel niet en neem gerust contact met me op.

 

Wilt u meer weten over subsidies voor duurzame maatregelen?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met me op.

Baart-DOEt energie- en bouwadvies omgeving Zwolle energiebesparen tips energievermindering besparen goed voor milieu en portemonee geld besparen CO2 verminderen energieneutraal wonen bouwkundige passie voor uw vastgoed

Erik Baart | Eigenaar Baart-DOET

Ik, Erik Baart, luister naar uw wensen en combineer dit met het luisteren naar mijn groene hart. Het is mijn missie om duurzaam te bouwen en energie te besparen. Met mijn energieneutraal maken van uw vastgoed, probeer ik zoveel mogelijk gaskranen dicht te draaien en de schadelijke CO2-uitstoot te verminderen. Samen kunnen we zorgdragen voor het behoud van onze wereld, opdat het voor de mens fijn wonen is.