Onderhoud

MJOP  meerjaren-onderhoudsplan

Home – Bouwadvies verbouwadvies vastgoedbeheer – MJOP meerjarenonderhoudsplan

Zou u graag uw onderhoudskosten en investeringen beter beheersen? Bent u te veel geld kwijt aan calamiteiten en spoedreparaties?
Graag stel ik voor u een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op. Dan heeft u echt grip op de toekomstige kosten voor een groot pand/ wooncomplex of een aantal panden in bijvoorbeeld dezelfde staat of omgeving. In samenwerking met u als eigenaar of bestuur  van de VvE (Vereniging van Eigenaren), geef ik u een belangrijk instrumentarium voor efficiënt beheer van uw kostbare vastgoed. Daarmee verschaf ik inzicht in de te verwachten kosten met bijbehorende nieuwe, wenselijke keuzes, uitgeven kunt u maar één keer. Het efficiënt plannen op lange termijn, tijdig voldoende budget samenstellen voor al het voorkomende en wenselijke technisch onderhoud en beheer, zonder te veel oponthoud, een hele kopzorg minder!

Goede budgettering en planning met een meerjarenonderhoudsplanning – MJOP

Bij het opstellen van een MJOP zorg ik voor een gedegen, goed onderbouwde en begrijpelijke planning van uw te verwachte uitgaven. Ik ga uit van preventief professioneel onderhoud en niet van brandjes blussen. Door vooruit te kijken en regelmatig te investeren, houdt u uw onderhoudskosten beperkt en voorspelbaar. Intussen bespaart u ook extra geld voor calamiteiten en spoedreparaties en heeft u als eigenaar of bestuurder veel meer rust.

Naast kostenbesparing door effectief onderhoud, behoudt het onroerend vastgoed zijn waarde op goed niveau of verbeterd zelfs, waardoor u en de (mede)bewoners met hun bezoekers ervan kunnen genieten en later eventueel makkelijker en voor een hogere prijs kunt verkopen of verhuren.

Baart-DOET-energieadvies-energiebesparing-MJOP-meerjarenonderhoudsplan-vastgoedbeheer

MJOP rust en onderhoud in balans op de lange termijn

In de praktijk worden beslissingen voor onderhoud vaak genomen op basis van geld gerelateerde argumenten. Onderhoud wordt uitgesteld omdat er even geen of onvoldoende geld is, wat verslonzing en waardevermindering tot gevolg heeft. Als er wel budget is, wordt er meestal meer of niet slim gedaan dan nodig is. Dat betekent eerst duidelijkheid met een MJOP voor de komende bijvoorbeeld twintig tot 30 jaar jaar, zodat betrokkenen weten wanneer wat gepland staat. Zo wordt er goed en zorgvuldig met de middelen en het bezit omgegaan, doe niet minder maar vooral ook niet te veel dan nodig is. Kortom met een meerjarenonderhoudsplanning ga je vooruitzien en echt zelf de regie in handen nemen, waarbij je betrokken medestanders krijgt en meer rust geeft.

MJOP in stappen, het fundament voor besturen vastgoed

Een goed MJOP Meerjarenonderhoudsplan geeft u en betrokkenen direct inzicht welke werkzaamheden en gekozen wensen er tegen welke kosten, op welk moment staan voor mogelijke uitvoering staan gepland. Het is duidelijk aan welke bouwelementen/ installaties, voorzieningen, materialen en detailleringen gespaard en geïnvesteerd gaat worden.

Bij het maken van een MJOP doorloop ik de volgende stappen:

 • Opvragen van actuele bouwkundige tekeningen en eventuele lopende onderhoudscontracten
 • Opvragen onderhoudshistorie met verrichte werkzaamheden
 • Intakegesprek met de gebouwenbeheerder en/of contactpersoon voor het gebouw
 • Controle van de bouwtekeningen, splitsingsakte VvE en eventuele andere documenten
 • Inventariseren van alle relevante onderhoudsgevoelige elementen
 • Inspecteren van al die elementen
 • Signaleren van eventuele ongewenste of onveilige situaties
 • Maken van een voorlopig onderhoudsplan
 • Bespreken van het onderhoudsplan
 • Definitief maken van het onderhoudsplan
 • Een MJOP is verplicht bij elke VvE. Graag informeer ik over de eisen waar uw pand of panden aan moet(en) voldoen.
N

Snel en doeltreffend

Pratisch en uitgebreid advies waarmee u direct verder kunt.

Benieuwd hoe ook u energie kan besparen?

Vraag een vrijblijvende offerte aan en ontdek de mogelijkheden, die u helpen te besparen op energiekosten.