Onderhoud

DMJOP duurzaam meerjaren-onderhouds-plan

Home – Bouwadvies verbouwadvies vastgoedbeheer – DMJOP duurzaam meerjarenonderhoudsplan

Een Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) is een essentieel instrument middels budget planning voor het efficiënt beheren en onderhouden van vastgoed op de lange termijn. Deze omvangrijke financiële gedetailleerde tijdsplanning, bestaande uit onderhoudsregels van alle nog te realiseren onderhoud, wensen en acties. Het bevat alle technische aspecten en beheeronderdelen van een gebouw, de voorzieningen en het terrein. Tevens richt de DMJOP zich op het minimaliseren van milieueffecten, CO2 vermindering en het bevorderen van energie-efficiëntie. Onderdeel hiervan is energiebesparing en het waarborgen van de duurzaamheid van een gebouw en zijn directe omgeving (tuin, bestrating en inrichting terrein). Een DMJOP voor een gebouw, woongebouw/woningencomplex is ontworpen voor alle eigenaren en beheerders om  het efficiënt plannen en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden te managen. Het zal ook moeten voldoen aan duurzame normen en aanvullende eisen van bewoners/ VvE eigenaars en vastgoedbeheerder. Hieronder zien we de belangrijkste aspecten van een DMJOP voor een gebouw/ woningcomplex/ woongebouw beschreven.

Doel van DMJOP duurzaam meerjarenonderhoudsplan milieueffect

Het primaire doel van een DMJOP als essentieel management instrument voor vastgoedbeheer is het zorgen voor een optimale levensduur van een gebouw/ woongebouw/ woningcomplex (met de directe omgeving, terrein). Het maakt alle kosten die gemoeid zijn tijdens de exploitatietermijn vanuit een technisch oogpunt zichtbaar. Tegelijkertijd wordt een duurzame energietransitie nagestreefd. Kortom het totale plan DMJOP omvat een gedetailleerd overzicht van de benodigde en gewenste onderhoudswerkzaamheden, de bijbehorende kosten en een tijdlijn voor uitvoering. Ook wordt er actief ingezet op het verminderen van de ecologische voetafdruk CO2 vermindering en bevorderen circulaire kringloop economie van alle voorkomende werkzaamheden. Tevens de benodigde energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzame materialen, duurzame installaties en voorzieningen.

Baart-DOET-energieadvies-energiebesparing-advies-bouwadvies-verbouwadvies-vastgoedbeheer-dmjop

Inventarisatie van onderhoudsbehoefte, wensen

Een grondige inventarisatie van de onderhoudsbehoeften vormt de basis van een DMJOP. Dit omvat een periodieke, gedetailleerde inspectie van het gebouw en alle bijbehorende componenten. Zoals dak, dakbedekking, gevels, installaties en voorzieningen. Dus,  eigenlijk alles waarvoor gespaard en gepland dient te worden. Op basis van deze inspectie worden de onderhoudsbehoeften geïdentificeerd en geprioriteerd, rekening houdend met duurzaamheidscriteria en de onderhoudssituatie van de betreffende bouw- of installatieonderdelen. Het doel is om preventief onderhoud uit te voeren om grotere problemen en onnodige kosten op lange termijn te voorkomen, dus effectief beheer tegen beheersbare, geraamde kosten. Daarnaast wordt in het DMJOP alle nieuwe benodigde, duurzame maatregelen met alle bestaande onderhoud gecombineerd tot een geheel efficiënt totaalplan.

Duurzame maatregelen en energie-efficiëntie, CO2 verlagen met een DMJOP

Een DMJOP voor vastgoedbeheer legt een sterke nadruk op duurzaamheid inclusief CO2 verlaging en energie-efficiëntie. Het plan bevat aanbevelingen voor het implementeren van duurzame maatregelen, zoals het installeren van zonnepanelen en/of zonncollectoren, het verbeteren van isolatie. Tevens het gebruik van energiezuinige installaties/ producten (aardgasloos wonen), het bevorderen van waterbesparing (binnen en buiten) en daarmee minder warmwater verbruik en inzet van energie-efficiënte installaties. Door al deze maatregelen te integreren, kunnen woningen/ het pand hun energieverbruik structureel verminderen, de CO2-uitstoot beperken en tegelijkertijd de operationele kosten van energie verlagen en de beheerkosten beheersbaar te houden.

Kostenraming en planning budget

Een DMJOP omvat een gedetailleerde kostenraming voor de geïdentificeerde en gewenste onderhoudsbehoeften inclusief duurzame maatregelen. Dit omvat zowel de directe kosten van het  onderhoud als de kosten voor de lange termijn. Tevens rekening houdend met de levensduur van alle materialen en installaties. Op basis van deze kostenraming wordt een zo realistisch mogelijk budget opgesteld om effectief alle onderhouds- en duurzaamheidsdoelen te bereiken. Daarnaast zal ook de toekomstige inflatie in meegenomen worden, waardoor tijdig voldoende middelen als budget beschikbaar zijn.

Planning en prioritering in een DMJOP

De planning en prioritering van onderhoudswerkzaamheden in een DMJOP worden bepaald door verschillende factoren. Waaronder de urgentie van de behoeften, de beschikbare middelen en de duurzaamheidsdoelstellingen. Het plan omvat een tijdschema dat aangeeft wanneer specifieke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, rekening houdend met de optimale periode voor bepaalde taken, als voorbeeld buitenschilderwerk in droge seizoenen. Het bundelen van inzet van werkzaamheden in combinatie met relatief kostbaar materieel zoals een steiger, hoogwerker of hangbak.

Monitoring en evaluatie

Een essentieel aspect van een DMJOP voor woningen/ vastgoed is de periodieke monitoring en evaluatie van de uitgevoerde werkzaamheden en de behaalde resultaten. Door de voortgang regelmatig te evalueren, kunnen eventuele afwijkingen of nieuwe onderhoudsbehoeften tijdig worden opgemerkt, gebudgetteerd en worden aangepakt. Bovendien biedt monitoring de mogelijkheid om de duurzaamheidseffecten te meten en verbeteringen aan te brengen waar nodig.

Waarom een DMJOP, samengevat

Een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) is een belangrijk instrument voor het beheren (dagelijks onderhoud, exploitatielasten) en onderhouden (meerjaren onderhoud) van een pand/woongebouw/woningencomplex en het terrein, op de lange termijn. Het helpt eigenaren en beheerders bij het plannen en uitvoeren van alle onderhoudswerkzaamheden. Tevens het voldoen aan duurzame en andere relevante normen, terwijl tegelijkertijd de levensduur van het gebouw wordt geoptimaliseerd. Door het implementeren van duurzame maatregelen en het bevorderen van energie-efficiëntie zal de ecologische voetafdruk structureel verminderen en worden kosten bespaard op de lange termijn.

Met een gedetailleerde inventarisatie van onderhoudsbehoeften, een kostenraming, planning en periodieke monitoring kunnen eigenaren en beheerders een effectief DMJOP ontwikkelen. Met de DMJOP zullen de duurzaamheid en het welzijn van beleving aangaande de woongebouw/ woningencomplex/ pand binnen het wooncomfort/ de werkomgeving en de directe buiten leefomgeving verbeteren. Laat mij dit belangrijke fundamente instrumentarium aan u leveren, u en milieu hebben er baat bij!

N

Inzicht in uw vastgoed

Inzicht waaraan en waarom nog verduurzaamd kan worden.

N

Snel en doeltreffend

Pratisch en uitgebreid advies waarmee u direct verder kunt.

N

Integraal, uitgebreid alles wat er toe doet, meer niet

Uw kostbare pand, investeer wat nodig is voor goed verduurzamen.

Benieuwd hoe ook u energie kan besparen?

Vraag een vrijblijvende offerte aan en ontdek de mogelijkheden, die u helpen te besparen op energiekosten.